Skip to main content

Kurs i yoga för stressreducering

Nybörjare
c-sophie-hakansson-photography-24a6583small
  torsdag, den 2 februari 2023 17:30 - 18:30

  Ashtanga Yoga Malmö

En 8-veckors kurs för dig som vill lära dig verktyg för att bättre hantera stress samt att reducera ångest och oro. Kursen följer Traumaanpassad Yoga Sveriges (TAY) metoder.

Alla upplever vi någon gång i livet perioder eller situationer som känns krävande och ibland ohanterbara. Det kan vara ett stressigt arbete, svårt att få ihop livspusslet, utmaningar i en relation eller kanske en händelse som plötsligt förändrar livet, tex en olycka, sjukdom, förlust eller att vara en nybliven förälder.

Påfrestande situationer kan få oss att hamna i en ond cirkel med för mycket tänkande som skapar oro, svårt att sova och med försämrad fysisk och psykisk hälsa som följd. Det kan upplevas som att man förlorar kontrollen över sig själv och sin kropp. I dessa fall kan man behöva hjälp att återta balansen i sitt liv. Yoga kan utgöra ett verktyg som underlättar denna process på ett behagligt och mjukt sätt.

Genom enkla yogaövningar, andning och rörelse blir du mer medveten om olika beteenden och tankemönster. Varje lektionstillfälle bygger på ett särskilt tema där du introduceras till olika verktyg och metoder för ökad självmedvetenhet och ökad förmåga till stresshantering och minskning av stress i ditt liv.

För vem? Kursen är öppen för alla och inga förkunskaper krävs. Kursen ges på svenska.

Dag och tid: torsdagar kl. 17.30-18.30 med start den 2/2-2023 (paus under sportlovet)

Pris: 995kr (Priset är redan anpassat och reducerat för tex sjukskrivna och pensionärer.)

Lärare: Isabella Nitschke

Anmälan: Kursen ges i samarbete med Medborgarskolan. Föranmälan krävs och görs via Medborgarskolan (klicka på länken). Vi har en åldersgräns på 16 år och deltagare under 18 år behöver målsmans godkännande.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss per email

 

 

Datumlista (Händelseinfosida)


  • torsdag, den 2 februari 2023 17:30 - 18:30

Denna sida uppdateras kontinuerligt med nya kurser.