Skip to main content

Ashtanga Yoga

Ashtangayoga är ett sätt att utöva yoga som utvecklades i Mysore, Indien utifrån Tirumalai Krishnamacharyas läror. Han hade enligt sägen i sin tur lärt sig av sin guru Rama Mohan Brahmachari under en längre vistelse i Himalaya. Den moderna versionen av Ashtangayoga som sedemera spridit sig till väst utformades på 1970-80 talet av Krichnamacharyas lärjunge Patthabi Jois. Årligen reser tusentals yogautövare från hela världen till Mysore för att lära sig metoden som idag förs vidare av hans dotter Saraswati Jois samt hans barnbarn R Sharath Jois, liksom av många certifierade/auktoriserade lärare runt om i världen. Läs mer här...

Ashtanga yogans fysiska del innefattar utövandet av yoga positioner (asanas) och djupandning (pranayama). Andning och rörelse synkroniseras (vinyasa) genom flera olika serier. Ashtangayogan lägger lika stor vikt vid styrka, flexibilitet och uthållighet och detta balanseras väl mellan de olika positionerna och serierna.

Den fysiska praktiken gör både kropp och sinne blir starkare och rörligare och regelbunden träning kan dessutom leda till förbättrad koncentrationsförmåga, ökad medvetenhet om egna tanke och beteendemönster samt hur vi interagerar med världen omkring oss.

Att utöva Ashtanga yoga innefattar dock mer än bara rörelser på yogamattan. Ashtanga är ett ord på Sanskrit som betyder ”åtta [ashta]" "grenar/delar [anga]”  där varje gren är en viktig del i yogautövandet . De åtta grenarna beskrivs i boken Patanjali Yoga Sutras (en av yogans grundtexter):

Yama  -  moraliska, etiska principer

Niyama  -  självstudier och självrening

Asana  -  fysiska rörelser/yogaställningar

Pranayama  -  andningsövningar

Pratyahara  -  att rikta uppmärksamheten inåt/kontrollera sina sinnen

Dharana  -  koncentration

Dhyana  -  meditation

Samadhi  -  ett ultimat sinnestillstånd av frid, lycka, självförverkligande

För att uppnå yogans syfte att stilla sinnet - yoga citta vritti nirodhah - och bli mer balanserad i tillvaron, bör alla grenar utövas. Utvecklingen är dock inte linjär utan alla stegen kan ske samtidigt.