Skip to main content

Vanliga frågor

Här är svaren till några vanligt förekommande frågor om Ashtangayoga. Läs gärna också under rubriken ”Generella råd/tips” innan du kommer till undervisningen. Hittar du inte svar på det du undrar är du välkommen att kontakta oss.


1. Jag har inte yogat förut – vilken klass lämpar sig för mig?

Har du aldrig yogat förut rekommenderar vi att du går en grundkurs i Ashtanga yoga innan du provar den traditionella undervisningsformen ”Mysore-style”. Du kan också med fördel kombinera grundkurs parallellt med deltagande i Mysore-undervisningen. Alla våra grundurser innefattar ett gratis Mysoretillfälle per vecka under kursens gång.


2. Vad är Mysore-style?

Mysore-style är det traditionella sättet att utöva Ashtanga yoga såsom det lärs ut i staden Mysore, Indien. Deltagarna lär sig memorera en yogapositioner efter en särskild sekvens utför sedan denna i sin egen takt. Läraren ”leder” inte klassen, dvs visar alla positioner, utan deltagarna tränar på egen hand medan läraren går runt, korrigerar, ger råd och feedbac individuellt. Det blir som privatundervisning fast i grupp.


3. Kan alla utöva yoga?

Mysore-style undervisning fungerar jättebra för utövare på alla nivåer, både grund till avancerad nivå. Eftersom alla tränar utifrån sina egna förutsättningar finns det inte något behov av att ”hänga” med de andra elevernas takt (som i en ledd klass). Varje elev får individuella instruktioner och hjälp och på så vis är Mysore-style ett mycket säkrare och mindre stressande sätt att lära sig yogan på. Mysoreklasser är till för alla, inte bara den som redan har en regelbunden yogautövning. Man behöver inte kunna hela Ashtanga yogasekvensen för att delta.


4. Hur lär jag mig yogasekvensen?

På grundkursen får man lära sig grunderna i Ashtangayogan. Sedan får varje elev får lära sig yogasekvensen (Ashtangayogans första serie) en position i taget. Det första man får lära sig är solhälsningarna och några avslutande positioner i kombination med andningsövningar. När man behärskar dessa går man vidare. Läraren kan av erfarenhet se och avgöra när du är redo att lära dig mer. I början har man som ny utövare en kortare träningstid, kanske bara 45 minuter. Allteftersom fler positioner läggs till blir träningstiden längre och kan till slut uppgå till 2+ timmar.


5. Vad händer om jag glömmer / inte kan komma ihåg sekvensen?

Fråga din lärare – hon/han är där för att hjälpa dig. Nya utövare är också välkomna att stanna efter de tränat klart och iaktta de andra. På så vis lär man sig mycket. I början kan du också använda en sk ”fusklapp” med bilder på sekvensen (ladda ned en här). I och med att det alltid är samma sekvens som utövas kommer du genom upprepning steg för steg memorera positionerna. Till slut minns du automatiskt sekvensen och då blir yogautövandet väldigt meditativt.


6. Vad händer om jag inte kan komma när klassen startar?

Mysore style klasser är drop-in. I och med att alla tränar i sin egen takt kan man komma och gå som det passar inom tidsramen för klassen. Därför behöver du inte vara på plats när lektionen startar. Du behöver heller inte stanna i 2-3 timmar – den tid som klassen oftast pågår – utan du går när du är färdig. Du kan alltså komma och gå när det passar dig så länge du hinner klart tills klassen är slut.


7. Vad är ”mantra” ?

I början av klassen reciterar läraren ett sk mantra och eleverna upprepar det. Mantrat som används inom Ashtangayogan är från 700-talet och är skrivet på Sanskrit. Det är en hyllning till tidigare lärare av Ashtanga yoga och till Patanjali, som antas vara författaren till Yoga Sutra, en av yogans grundtexter. Be din lärare om texten för att lära dig mantrat . Du hittar också mantrat och en engelsk översättning här.


8. Jag är skadad – kan jag fortfarande träna ?

I och med att man tränar i egen takt på Mysoreklasserna så kan undervisningen anpassas till individen, dennes skador eller särskilda sjukdomstillstånd. Det är dock viktigt att du informerar din lärare om skada/sjukdom så att hon/han kan ge instruktioner som är specifika för just din åkomma.

9. Hur hittar jag till shalan?

Vägbeskrivning till vår shala finns under Kontakt. Om det är ditt första besök, maila oss minst 24 timmar innan du vill komma till klass.