Skip to main content

Klassbeskrivning


MYSORE STYLE:

Mysoreklasser är det traditionella sättet att undervisa/utöva Ashtanga yoga på. Metoden utvecklades i Mysore, Indien under 1900-talet och undervisas fortfarande på samma vis isag. I stället för att läraren leder klassen i ett gemensamt tempo tränar alla deltagare i sin egen takt och efter egen förmåga. Vi arbetar med ashtangayogasekvenserna (det finns 6 stycken) som ramverk men försöker hjälpa varje utövare att hitta variationer och anpassningar som lämpar sig för varje individ. Läraren är på plats för att dela med sig av sina erfarenheter, justera, erbjuda hjälp och svara på frågor/ge råd och ge idéer för varje utövare att utforska djupare i sin praktik. Klasserna är blandade, dvs nybörjare kan träna samtidigt som mer vana utövare. Nybörjare rekommenderas dock att även gå grund/nybörjarkursen. Läs gärna mer under ”Vanliga frågor” och ”Generella tips/råd”.

ÖPPEN EGENTRÄNING sk ” SELF-PRACTICE”:

En öppen klass utan närvarande lärare eller någon som ger justeringar. Elever som har säsongs/månads/klippkort kan komma och använda studion för att träna på egen hand. Mysore-vana krävs. Om du vill delta vänligen kontakta oss för att få instruktioner innan du kommer.


GRUND/NYBÖRJARKURS Nivå 1 & 2:

Grundkurserna ger utövaren baskunskaperna i ashtangayoga. Deltagarna ges en kort introduktion till yogans filosofi följt av en gradvis inlärning av solhälsningar, stående positioner, en del av ashtanga yogans första serie samt avslutande positioner. Fokus ligger framför allt på att lära sig bli bekant med och synkronisera andning och rörelse (så kallad vinyasa). Deltagarna får också lära sig om Bandha (energilås) och Drishti (fokus).
Nivå 1 riktar sig till nybörjare och de som vill lära sig ashtanga yogans metod från scratch, medan nivå 2 är lämpad för den som redan har gått en grundkurs hos oss eller på en annan yogaskola och som vill ha fortsatt guidad klass i långsammare tempo. Den som deltar i  en grundkurs kan med fördel också parallellt delta på Mysoreklasserna


GUIDAD KLASS  av hela första serien:

Läraren leder klassen genom att räkna på Sanskrit och engelska. Klassen sker utan avbrott, inen demonstration eller ingående instruktion annat än för in och utandning och positionernas namn ges. Eleverna uppmanas att stanna vid den sista positionen de lärt sig och invänta de avslutande positionerna. Till skillnad från Mysoreklass börjar och slutar alla tillsammans. Detagarna ombeds därför komma i tid till klassen. Guidad klass omfattar hela första serien av Ashtanga Yoga. Ej lämplig om du är helt ny till yoga.

YIN YOGA

Yinyoga är en lugn yogastil där du kan ta tid att fördjupa dig i hur det känns i din kropp. Det är ett bra komplement till annan fysisk aktivitet såsom löpning och andra mer dynamiska yogastilar och passar bra om man känner sig särskilt stel.

YOGA FÖR STRESSREDUKTION

Dessa klasser följer metoder utarbetade av Traumaanpassad Yoga Sverige och The Minded Institute. Deltagarna introduceras till olika verktyg med syfte att bättre lära sig hantera stress och minska ångest i sitt dagliga liv. Genom specifika andnings- och rörelseövningar lär de sig att bli mer närvarande, grundade och medvetna.


CHANTING:

Vi lär oss grundläggande mantran från bland annat vedisk chanting och recitation av Patanjali Yoga Sutra. Läraren sjunger före och eleverna upprepar, sk ”call and response”. Klassen är öppen för alla.


WORKSHOPS & SÄRSKILDA KURSER:

Läs mer om enskilda workshops och särskilda kurser under Kurser.


PRIVAT OCH FÖRETAGSUNDERVISNING:

Vi erbjuder även privata yogaklasser "one-to-one" eller undervisning hos företag. Vi skräddarsyr klassen efter ditt/era behov. Kontakta oss för mer information.